Loonheffing bijzonder tarief 2020 simpel uitgelegd

Over je inkomen betaal je belasting. Maar ook als je extra inkomen ontvangt, bijvoorbeeld in de vorm van een dertiende maand, moet je hierover belasting betalen. Dit is namelijk de loonheffing bijzonder tarief. Het is dus het belastingpercentage dat wordt toegepast op eenmalige verloningen. Hieronder valt vakantiegeld, overwerk, een dertiende maand, een bonus, eenmalige uitkeringen en de uitbetaling van verlof dagen. Voor deze beloningen geldt een hogere belasting dan over het reguliere salaris. Het gevolg is dat je netto minder over houdt. In principe wordt dit percentage één keer per jaar vastgesteld. Hoe zit dat nou precies?

Bijzonder tarief loonbelasting

Naast dat je dus belasting betaalt over je salaris, moet je ook belasting betalen over eenmalige verloningen. Het bijzondere tarief loonbelasting is het belastingpercentage dat wordt toegepast voor eenmalige verloningen. Hierbij kun je denken aan:

 • eenmalige beloningen of beloningen die slechts eenmaal per jaar worden toegekend (voorbeelden zijn gratificaties, tantièmes, bonus en vakantietoeslag);
 • overwerkloon;
 • eenmalig uitbetaling van niet-opgenomen vakantiedagen;
 • beloningen over een ander tijdvak, zoals achteraf betaalde provisies of loonsverhoging met terugwerkende kracht;
 • nabetalingen die betrekking hebben op tijdvakken van een vorig kalenderjaar.

Jaarloon als uitgangspunt voor tabellen bijzondere beloningen

Voor de hoogte van het loon wordt uitgegaan van het jaarinkomen. Er zijn drie situaties mogelijk als het gaat om het jaarinkomen:

 • Je hebt de medewerker het hele voorafgaande kalenderjaar loon betaald. Bij het berekenen ga je dan uit van het loon dat de medewerker in dat jaar van jou heeft gekregen.
 • Als de medewerker tijdens het vorige jaar bij jou is komen werken, ga je uit van het tot een jaarloon herleide bedrag.
 • Is de medewerker in het huidige jaar in dienst gekomen? Dan herleid je een jaarloon op basis van het lopende jaar. Je moet dan het jaarloon herleiding alsof je werknemer over het hele lopende jaar loon zou krijgen.

Wat is een loonheffing?

Iedereen die loon en salaris ontvangt van zijn werkgever, weet dat er bepaalde loonheffingen worden ingehouden. Hoe meer je verdient, hoe hoger deze loonheffingen zijn. De loonheffing bestaat uit drie delen:

 • De loonbelasting en premies volksverzekeringen, zoals AOW, ANW, WLZ (AWBZ)
 • De premies werknemersverzekeringen, zoals ZW, WW, WAO en WIA
 • De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, ZVW

Bij de meeste medewerkers wordt loonheffingskorting toegepast, behalve wanneer zij meerdere banen (inkomstenbronnen) hebben. Als dat laatste het geval is, mag er in principe maar bij een werkgever loonheffingskorting worden toegepast. Vaak wordt er dan gekozen om de loonheffingskorting toe te passen bij de werkgever met het hoogste belastbaar inkomen. Ben je dit vergeten door te geven aan je werkgevers, dan houd je aan het einde van de maand relatief veel netto loon over. Maar je zult dan aan het einde van het jaar een groot bedrag moeten terug betalen. Het is dus wel handig om dit bij je werkgever aan te geven.

Ronald Staal
Welkom op de website van ZZPaandeslag.nl! Ik ben Ronald Staal en al 5 jaar een zelfstandig ondernemer. Op mijn website deel ik het leukste nieuws en tips over zelfstandig ondernemen.

Related Articles

Het tweede leven voor gebruikte computerapparatuur

Circulaire economie is de term die gebruikt wordt wanneer grondstoffen hergebruikt worden en daarbij de levensduur van producten te verlengen. Gebruikte computerapparatuur hergebruiken zorgt...

Coolsnow.nl

SUP is een laagdrempelige sport en je hebt niet veel nodig om te kunnen beginnen. Het eerste (en meest belangrijke) is een goed board....

Advocaat ontslagrecht

Niemand zit te wachten op ontslag procedures. Het neemt vaak veel tijd en geld in beslag. Bovendien zijn er allerlei wettelijke regels (ontslagregels) waaraan...

Laatste artikelen

Het tweede leven voor gebruikte computerapparatuur

Circulaire economie is de term die gebruikt wordt wanneer grondstoffen hergebruikt worden en daarbij de levensduur van producten te verlengen. Gebruikte computerapparatuur hergebruiken zorgt...

Coolsnow.nl

SUP is een laagdrempelige sport en je hebt niet veel nodig om te kunnen beginnen. Het eerste (en meest belangrijke) is een goed board....

Advocaat ontslagrecht

Niemand zit te wachten op ontslag procedures. Het neemt vaak veel tijd en geld in beslag. Bovendien zijn er allerlei wettelijke regels (ontslagregels) waaraan...

4 tips voor investeren in jezelf

Door de corona crisis zitten meer mensen thuis. Vaak noodgedwongen omdat werknemers niet de hele week op kantoor mogen zijn, hun vakantiedagen eerder moeten...

WHOA; nieuwe wet die faillissementen gaat voorkomen?

Op dinsdag 7 oktober jl. is door de Eerste Kamer de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) aangenomen. Deze wet maakt het voor ondernemingen gemakkelijker...