WHOA; nieuwe wet die faillissementen gaat voorkomen?

Op dinsdag 7 oktober jl. is door de Eerste Kamer de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) aangenomen. Deze wet maakt het voor ondernemingen gemakkelijker om via een akkoord met schuldeisers en aandeelhouders tot herstructurering van schulden te komen en zo een faillissement af te wenden. Kan deze nieuwe wet ook bedrijven helpen die hard zijn geraakt door de coronacrisis?

WAT IS DE HUIDIGE SITUATIE?

Als een ondernemer op dit moment een crediteurenakkoord wil bereiken om zijn schulden terug te brengen, moeten alle betrokken schuldeisers en aandeelhouders daarmee instemmen. Ligt een individuele schuldeiser dwars, dan is zo’n akkoord vaak gedoemd te mislukken en volgt vaak een faillissement.

WAT BRENGT DE WHOA ONS?

De WHOA – feitelijk een aanpassing van de huidige Faillissementswet – richt zich op ondernemingen die op zich levensvatbaar en winstgevend zijn, maar zo’n hoge schuldenlast hebben opgebouwd, dat zij in hun voortbestaan worden bedreigd. Binnen de nieuwe wet kunnen onwillige schuldeisers door een rechter worden gebonden aan een crediteurenakkoord – een faillissement vooraf is niet meer nodig. Hiervoor moet wel aannemelijk worden gemaakt dat de onderneming zónder herstructurering haar schulden niet kan betalen.

HOE VERLOOPT DE PROCEDURE?

In principe bepaalt de onderneming zelf de inhoud van het onderhandse akkoord. Zo kan zij bijvoorbeeld een bedrag tegen finale kwijting aanbieden, of omzetting van de schulden in aandelenkapitaal. De onderneming heeft de vrijheid om het akkoord aan één of meerdere klassen van crediteuren aan te bieden – denk daarbij aan handelscrediteuren, aandeelhouders of financiers. Crediteuren die geen onderdeel uitmaken van de klassen waarop het akkoord zich richt, behouden hun vorderingen.

Een akkoord kan alleen door de rechter worden goedgekeurd als minimaal een 2/3 meerderheid binnen één klasse voor het akkoord stemt. De rechtbank toetst het akkoord vervolgens aan een aantal formele en inhoudelijke waarborgen, waarbij de belangen van de verschillende partijen worden afgewogen. Ook tegenstemmende schuldeisers worden daarbij gehoord. Na homologatie (= goedkeuring) door de rechtbank is het akkoord bindend voor alle crediteuren binnen de betreffende klasse, dus ook voor degenen die tegen hebben gestemd.

KAN DE WHOA HULP BIEDEN IN TIJDEN VAN CORONA?

De inwerkingtreding van de wet volgt nog dit jaar. Gezien de situatie waarin onze economie zich nu bevindt zullen naar verwachting veel bedrijven er gebruik van gaan maken. De nieuwe wet biedt zeker meer mogelijkheden om een faillissement af te wenden en de verwachtingen zijn dan ook hooggespannen.

Ronald Staal
Welkom op de website van ZZPaandeslag.nl! Ik ben Ronald Staal en al 5 jaar een zelfstandig ondernemer. Op mijn website deel ik het leukste nieuws en tips over zelfstandig ondernemen.

Related Articles

Het tweede leven voor gebruikte computerapparatuur

Circulaire economie is de term die gebruikt wordt wanneer grondstoffen hergebruikt worden en daarbij de levensduur van producten te verlengen. Gebruikte computerapparatuur hergebruiken zorgt...

Coolsnow.nl

SUP is een laagdrempelige sport en je hebt niet veel nodig om te kunnen beginnen. Het eerste (en meest belangrijke) is een goed board....

Advocaat ontslagrecht

Niemand zit te wachten op ontslag procedures. Het neemt vaak veel tijd en geld in beslag. Bovendien zijn er allerlei wettelijke regels (ontslagregels) waaraan...

Laatste artikelen

Het tweede leven voor gebruikte computerapparatuur

Circulaire economie is de term die gebruikt wordt wanneer grondstoffen hergebruikt worden en daarbij de levensduur van producten te verlengen. Gebruikte computerapparatuur hergebruiken zorgt...

Coolsnow.nl

SUP is een laagdrempelige sport en je hebt niet veel nodig om te kunnen beginnen. Het eerste (en meest belangrijke) is een goed board....

Advocaat ontslagrecht

Niemand zit te wachten op ontslag procedures. Het neemt vaak veel tijd en geld in beslag. Bovendien zijn er allerlei wettelijke regels (ontslagregels) waaraan...

4 tips voor investeren in jezelf

Door de corona crisis zitten meer mensen thuis. Vaak noodgedwongen omdat werknemers niet de hele week op kantoor mogen zijn, hun vakantiedagen eerder moeten...

WHOA; nieuwe wet die faillissementen gaat voorkomen?

Op dinsdag 7 oktober jl. is door de Eerste Kamer de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) aangenomen. Deze wet maakt het voor ondernemingen gemakkelijker...